Minesotos Apylinkės Valdyba

Živilė Norvilaitė-Petersen (Pirmininkė)
Violeta Dulevičius (Vice Pirmininkė)
Toni Seaver (Sekretorė)
Vilma Alkhas (Švietimo Vadovė)

Kontrolės Komisijos Nariai

Audrius Sinickas (Iždininkas)
Ramūnas Kairys
Algirdas Vosylius

Valdybos Nariai

Laima Adomavičius
Eimantas Ališauskas
Elizabeth Ambrozaitis
Rūta Calis
Kęstutis Didžbanis
Margarita Endres
Diana Jakubauskienė
Dovilė Nazarevych
Rasa Rimkus
Al Seaver
Rita Wells