JAV Lietuvių Bendruomenė Minesotoje

Lietuvių bendruomenė Minesotoje buvo įkurta 1991 metais ir jungia lietuvių, gyvenančių Minesotos valstijoje šeimas, o taip pat ir lietuviškų šaknų ar tiesiog susižavėjimo lietuvių kultūra ir istorija turinčius žmones. Mūsų tikslas - išlaikyti, džiaugtis ir perduoti ateities kartoms savo tautinę tapatybę gyvenant toli nuo Lietuvos.

Mums smagu, svarbu ir naudinga būti kartu, todėl organizuojame renginius, susitikimus, iškylas ir palaikome santykius vieni su kitais. Mūsų tradiciniai šventiniai susibūrimai - tai Lietuvos Valstybės Atkūrimo Diena, Velykos, Joninės, Rudens Šventė ir Kalėdos.

Martyno Mažvydo Lituanistinė Mokykla - tai neatsiejama mūsų bendruomenės dalis, kuri jau 25 metus kuria lietuvių išeivių vaikams aplinką, kurioje jie galėtų daugiau sužinoti apie Lietuvą, mokytis kalbos, gilintis į papročius bei istoriją ir susirasti lietuviškai kalbančių draugų.

Kviečiame visus lietuvius ir Lietuvos draugus aktyviai remti (savanorišku darbu ar finansine dovana) mūsų bendruomenę. Visi, net patys paprasčiausi darbai, yra reikšmingi, ypač kai jų padaroma daug ir skirtingų. Siekiame, kad mūsų tolesnė veikla taptų įvairiapusiškesnė, o kiekvieno Minesotos lietuvio širdyje gimtų ir augtų noras būti kartu su savo tautiečiais.

Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!

Susipažinkite su Valdybos Nariais

Živilė Norvilaitė-Petersen - Pirmininkė


Rūta Bartašiūtė  Calis - Vice Pirmininkė ir Vadovė ryšiams su Lietuviškomis Švietimo Organizacijomis


Rūta Rupeikytė - Sekretorė


Rasa Bagdonaitė - Renginių Projektų Vadovė ir Vadovė ryšiams su JAV ir MN organizacijomis


Saulius Malinauskas - Iždininkas


Agnė Smith - Vice Iždininkė


Rita Wells - Vadovė bendruomenės esamų ir naujų narių įtraukimui


Nerijus Gulbickas  - Vadovas Komunikacijai


Valdas Bartosevic - Vadovas sporto ir sveikatingumo reikalams


Diana Kazakevičiūtė - Valdybos Narė


Eglė Volckevičienė - Kontrolės Komisijos Narė


Audra Whalberg - Kontrolės Komisijos Narė


Gabrielė Janke - Kontrolės Komisijos Narė

Remkite Bendruomenę

Kiekvienas bendruomenei paaukotas doleris – tai investicija į teigiamas permainas ir turiningesnį bendruomenės gyvenimą bei didžiulė moralinė parama visuomeniniais pagrindais bendruomenės labui dirbantiems organizacijos nariams. 

Paremkite mūsų bendruomenę ypatinga finansinė dovana bet kokia suma ir bet kuriuo metų laiku!

Nario Solidarumo Mokestis

Kviečiame kiekvieną bendruomenės narį savanoriškai mokėti narystės mokestį padedantį vystyti tiek vietinę, tiek ir pasaulio lietuvių bendruomenės veiklą. Metinis narystės mokestis yra $20 už suaugusį žmogų (18+ metų).

Dėkojame mūsų nuolatiniams rėmėjams